مانع ازدواج اجباری “دختران افغانستان” شوید

خبر مبارز Comments Off

مانع ازدواج اجباری “دختران افغانستان” شوید
شماری از فعالان مدنی افغانستان، کمیسیون حقوق بشر را به عدم دفاع از حقوق زنان و دختران متهم کرده و با بیان اینکه اعاده حقوق زنان پروژه‌ای نیست، خواستار افزایش مدارس دخترانه در تمام ولایت‌های افغانستان شدند.

مانع ازدواج اجباری “دختران افغانستان” شوید

شماری از فعالان مدنی افغانستان، کمیسیون حقوق بشر را به عدم دفاع از حقوق زنان و دختران متهم کرده و با بیان اینکه اعاده حقوق زنان پروژه‌ای نیست، خواستار افزایش مدارس دخترانه در تمام ولایت‌های افغانستان شدند.
مانع ازدواج اجباری “دختران افغانستان” شوید

یوزرنیم و پسورد نود 32

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top