توصیه “هیلاری کلینتون” به رییس جمهور آینده آمریکا

خبر مبارز Comments Off

توصیه “هیلاری کلینتون” به رییس جمهور آینده آمریکا
هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری 2016 آمریکا از حزب دمکرات گفت: رئیس جمهوری بعدی آمریکا باید نیروهای نظامی آمریکایی را از مناطق جنگی واقع در منطقه خاورمیانه دور نگهدارد.

توصیه “هیلاری کلینتون” به رییس جمهور آینده آمریکا

هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری 2016 آمریکا از حزب دمکرات گفت: رئیس جمهوری بعدی آمریکا باید نیروهای نظامی آمریکایی را از مناطق جنگی واقع در منطقه خاورمیانه دور نگهدارد.
توصیه “هیلاری کلینتون” به رییس جمهور آینده آمریکا

آپدیت نود 32 ورژن 8

اسکای نیوز

Author

Back to Top