دستور لاریجانی برای پیگیری “حادثه خان‌طومان”

خبر مبارز Comments Off

دستور لاریجانی برای پیگیری “حادثه خان‌طومان”
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره حادثه خان‌طومان گفت: تحقیقات کمیسیون امنیت ملی درباره این حادثه رخ داده در منطقه خان طومان آغاز شده است.

دستور لاریجانی برای پیگیری “حادثه خان‌طومان”

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره حادثه خان‌طومان گفت: تحقیقات کمیسیون امنیت ملی درباره این حادثه رخ داده در منطقه خان طومان آغاز شده است.
دستور لاریجانی برای پیگیری “حادثه خان‌طومان”

بک لینک رنک 1

استخدام

Author

Back to Top