وزیر بهداشت : برای “شجریان” و “کیارستمی” هر کاری بتوانیم انجام می‌دهی

خبر مبارز Comments Off

وزیر بهداشت : برای “شجریان” و “کیارستمی” هر کاری بتوانیم انجام می‌دهی
برای حل مشکلات سلامت هنرمندان باید سه وزیر ارشاد، رفاه و بهداشت کمک کنند و ما علاقه‌مندیم آنچه را که از دست‌مان بر می‌آید برای هنرمندان انجام دهیم.

وزیر بهداشت : برای “شجریان” و “کیارستمی” هر کاری بتوانیم انجام می‌دهی

برای حل مشکلات سلامت هنرمندان باید سه وزیر ارشاد، رفاه و بهداشت کمک کنند و ما علاقه‌مندیم آنچه را که از دست‌مان بر می‌آید برای هنرمندان انجام دهیم.
وزیر بهداشت : برای “شجریان” و “کیارستمی” هر کاری بتوانیم انجام می‌دهی

آپدیت نود 32 ورژن 9

مرکز فیلم

Author

Back to Top