جنجال ” اسلامی شدن ” قانون اساسی ترکیه ” لاییک “

خبر مبارز Comments Off

جنجال ” اسلامی شدن ” قانون اساسی ترکیه ” لاییک “
رییس مجلس ترکیه اعلام کرد اظهارات او درباره لزوم دینی شدن قانون اساسی جدید ترکیه نظر شخص او بوده است.

جنجال ” اسلامی شدن ” قانون اساسی ترکیه ” لاییک “

رییس مجلس ترکیه اعلام کرد اظهارات او درباره لزوم دینی شدن قانون اساسی جدید ترکیه نظر شخص او بوده است.
جنجال ” اسلامی شدن ” قانون اساسی ترکیه ” لاییک “

آپدیت نود32

دانلود موزیک

Author

Back to Top