افشاگری سرآشپز سابق رهبرکره شمالی/ “اون” عصبانی شود موشک پرتاب می‌کند!

خبر مبارز Comments Off

افشاگری سرآشپز سابق رهبرکره شمالی/ “اون” عصبانی شود موشک پرتاب می‌کند!
سرآشپز سابق رهبرکره شمالی می گوید هر وقت کیم جونگ اون عصبانی باشد دستور انجام آزمایشات موشکی می دهد.

افشاگری سرآشپز سابق رهبرکره شمالی/ “اون” عصبانی شود موشک پرتاب می‌کند!

سرآشپز سابق رهبرکره شمالی می گوید هر وقت کیم جونگ اون عصبانی باشد دستور انجام آزمایشات موشکی می دهد.
افشاگری سرآشپز سابق رهبرکره شمالی/ “اون” عصبانی شود موشک پرتاب می‌کند!

تلگرام

Author

Back to Top