امیر حاتمی: قدرت نظامی ایران 7 پله در جهان رشد داشته است

خبر مبارز Comments Off

امیر حاتمی: قدرت نظامی ایران 7 پله در جهان رشد داشته است

زیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: قبل از انقلاب حدود ۳۰ خانواده محصول دفاعی را در داخل تولید می‌کردیم که البته دربرگیرندگی آن خیلی کم بود، اما امروز بیش از ۷۷۰ خانواده محصول را تولید می‌کنیم و این در حالی است که همه این موارد در شرایط تحریم رقم خورده است.

 

Author

Back to Top