مقایسه توان نظامی ایران و اسرائیل

خبر مبارز Comments Off

در رده‌بندی سال ۲۰۱۹ گلوبال فایرپاور ایران سه پله بالاتر از اسرائیل ایستاده است.

رده‌بندی توان نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که ایران در رده چهاردهم جهان است و اسرائیل در رده هفدهم جهان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، امسال دومین سال پی در پی است که ایران در رده‌بندی «گلوبال فایرپاور» در جایگاهی بالاتر از اسرائیل قرار گرفته است و این در حالی است که رتبه کنونی اسرائیل در قیاس با سال گذشته ، یک درجه نیز سقوط کرده است.

 

مقایسه توان نظامی ایران و اسرائیل

مقایسه توان نظامی ایران و اسرائیل

Author

Back to Top