تصویب جداول لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق/ لایحه یکشنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود

خبر مبارز Comments Off

تصویب جداول لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق/ لایحه یکشنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت:‌ جداول و ردیف‌های لایحه بودجه ۹۵ با حضور اعضا در کمیسیون تلفیق مصوب شد و یکشنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود.

تصویب جداول لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق/ لایحه یکشنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت:‌ جداول و ردیف‌های لایحه بودجه ۹۵ با حضور اعضا در کمیسیون تلفیق مصوب شد و یکشنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود.
تصویب جداول لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق/ لایحه یکشنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود

بک لینک

Author

Back to Top