جزئیات کامل اسناد ادعایی پاناما/نام احمدی‌نژاد هم در این اسناد هست!

خبر مبارز Comments Off

جزئیات کامل اسناد ادعایی پاناما/نام احمدی‌نژاد هم در این اسناد هست!
اغلب شرکت‌های ایرانی ذکرشده در “اسناد پاناما” متعلق به دولت ایران بوده‌اند. یکی از مسئولان دفتر وکالت “موساک فونسکا” برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس‌وجویی داشته که سرانجام یکی از همکارانش در لندن در یک ایمیل می‌نویسد: “صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است”.

جزئیات کامل اسناد ادعایی پاناما/نام احمدی‌نژاد هم در این اسناد هست!

اغلب شرکت‌های ایرانی ذکرشده در “اسناد پاناما” متعلق به دولت ایران بوده‌اند. یکی از مسئولان دفتر وکالت “موساک فونسکا” برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس‌وجویی داشته که سرانجام یکی از همکارانش در لندن در یک ایمیل می‌نویسد: “صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است”.
جزئیات کامل اسناد ادعایی پاناما/نام احمدی‌نژاد هم در این اسناد هست!

خرید بک لینک

Author

Back to Top