کی‌روش: اسدی فرق زمین فوتبال و زمین سیب زمینی را نمی‌داند/ فرمایشات سجادی ناامیدمان کرد

زمین Comments Off

کی‌روش: اسدی فرق زمین فوتبال و زمین سیب زمینی را نمی‌داند/ فرمایشات سجادی ناامیدمان کرد
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در صحبت‌هایی تند پاسخ اسدی را داد و گفت: تحمیل ایشان به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال بسیار ناراحت کننده است.

کی‌روش: اسدی فرق زمین فوتبال و زمین سیب زمینی را نمی‌داند/ فرمایشات سجادی ناامیدمان کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در صحبت‌هایی تند پاسخ اسدی را داد و گفت: تحمیل ایشان به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال بسیار ناراحت کننده است.
کی‌روش: اسدی فرق زمین فوتبال و زمین سیب زمینی را نمی‌داند/ فرمایشات سجادی ناامیدمان کرد

خرید بک لینک

Author

Back to Top